Chân dung những anh hùng ở An Giang
12-01-2015 | 07:52    (lượt xem:5099)

Dân tộc ta, dân tộc của những người chưa bao giờ cam chịu khuất phục. “Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Từ ngàn đời xưa, đã bao phen như thế! Lòng yêu nước nồng nàn, đã bao lần đập tan những mưu đồ xâm lăng của các thế lực bành trướng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc đã đúc kết một cách giản dị mà đầy sâu sắc truyền thống quý báu ấy: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Thống Kê

Đang có 81 khách online