Làm theo gương Bác Hồ

Mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc ghi 12 điều Bác dạy về tư cách của Đảng chân chính cách mạng

(TGAG)- Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác  Hồ đã dành nhiều trang viết về “Tư cách và đạo đức cách mạng”. Điều đó, cho thấy, Người đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người, một lần nữa, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần đọc, suy ngẫm và thực hiện tốt 12 điều huấn thị rất sâu sắc, sáng suốt và hết sức cụ thể, thiết thực của Bác nhằm góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.

2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.

3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương.

4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không.

5. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng. Chẳng những không nâng cao được dân chúng, mà cũng không biết ý kiến của dân chúng.

7. Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó, lại phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát. Nếu không vậy, thì không biết nắm vững các cách thức tranh đấu và các cách thức tổ chức, không biết liên hợp lợi ích ngày thường và lợi ích lâu dài của dân chúng.

8. Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên.

9. Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo.

10. Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hoá ra ngoài.

11. Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng.

12. Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy, thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng.
Sau đó, Người còn căn dặn:

Muốn cho Đảng được vững bền
Mười hai điều đó chớ quên điều nào.

12 điều Bác Hồ dạy về “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” mặc dù cách đây đã tròn 70 năm nhưng những lời dạy quý báu ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn đảm bảo tính thời sự nóng hổi, rất bổ ích và thiết thực cho công tác lãnh đạo cách mạng của Đảng hôm nay. Đọc lại và suy ngẫm những điều Bác dạy, mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu, khắc ghi và vận dụng vào công tác và đời sống hằng ngày, đó là điều thật sự thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lâm Giàu
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7858507