Làm theo gương Bác Hồ

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
14-12-2018 | 14:24    (lượt xem:39)

(TG) - Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh
12-12-2018 | 09:07    (lượt xem:83)

(TGAG)- Nhằm kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 5 cụm giao ban trong toàn tỉnh, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm học tập, làm theo Bác tại Đảng bộ thành phố Long Xuyên
07-12-2018 | 09:06    (lượt xem:44)

(TGAG)- Hơn 2 năm nỗ lực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã có những chuyển biến tích cực.
Tịnh Biên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26-11-2018 | 13:13    (lượt xem:84)

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng vĩ đại, là tấm gương sáng ngời về nhân sinh quan cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một di sản tinh thần vô cùng quý báu. Đó là “tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu học tập và làm theo Bác.
Hội nghị giao ban Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018, cụm 4
08-11-2018 | 14:08    (lượt xem:173)

(TGAG)- Sáng ngày 08-11-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
Giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cụm 5 tại Công an tỉnh
31-10-2018 | 07:12    (lượt xem:138)

(TGAG)- Sáng ngày 30-10, tại Công an tỉnh, diễn ra Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 5 gồm: Đảng ủy Công an - Đảng ủy Quân sự - Đảng ủy Biên phòng tỉnh An Giang. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tân Châu: Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
26-10-2018 | 07:42    (lượt xem:205)

(TGAG)- Ngày 25/10/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tổng kết cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 130
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cụm 01 tại huyện Tịnh Biên
24-10-2018 | 13:24    (lượt xem:177)

(TGAG)- Sáng 24/10, tại huyện Tịnh Biên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụm 01 gồm các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Châu Đốc. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Mô hình làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực
19-10-2018 | 13:04    (lượt xem:214)

(TGAG)- Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội; với các phong trào thi đua “Toàn dân
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cụm 03 tại huyện Phú Tân
18-10-2018 | 14:52    (lượt xem:151)

(TGAG)- Sáng ngày 18/10, tại huyện Phú Tân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụm 03 gồm các huyện Phú Tân, Chợ Mới, An Phú và thị xã Tân Châu. Đồng chí Hồ Văn Răng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thoại Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới
08-10-2018 | 14:17    (lượt xem:155)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thoại Sơn- huyện điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang- đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; ban hành các kế hoạch trên cơ sở cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để
Đa Phước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03-10-2018 | 07:39    (lượt xem:133)

(TGAG)- Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Đa Phước (huyện An Phú) xác định đây là nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể; trong đó, Đảng bộ xã xác định rõ 3 nhiệm vụ cần làm ngay, làm thường xuyên, đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm; nói đi đôi với làm; xây dựng tình đoàn kết”; đồng thời, Đảng bộ ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, cụm II tại huyện Thoại Sơn
26-09-2018 | 12:47    (lượt xem:154)

(TGAG)- Sáng ngày 26/9/2018, tại huyện Thoại Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghi giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cụm II (gồm huyện Thoại Sơn, Châu Thành và TP. Long Xuyên). Đồng chí Vũ Thế Cường - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phú Tân tổ chức Hội thi kể chuyện “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo Bác
21-09-2018 | 07:50    (lượt xem:194)

(TGAG)- Vừa qua, Ban thường vụ huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Hội thi “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018. Đến dự có đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Phú Tân, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy.
Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018
20-09-2018 | 15:31    (lượt xem:134)

(TGAG)- Chiều ngày 19-9-2018, Đoàn công tác số 1 Huyện ủy An Phú do đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy - Trưởng đoàn công tác đã chủ trì Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 42 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại Cụm Đảng ủy xã Đa Phước.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7893055