An Giang quan tâm chăm lo tốt chính sách người có công

(TGAG)- Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh, sạt lở bờ sông đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của nhân dân... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực quan tâm, giải quyết, thực hiện kịp thời, các chế độ, chính sách đối với người có công (NCC)  với cách mạng; đối tượng chính sách ngày càng được tiếp cận và thụ hưởng nhiều hơn với các dịch vụ chăm lo về y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt, vốn tín dụng ưu đãi, miễn giảm thuế, phí và các khoản đóng góp xã hội khác...


(Năm 2017, toàn tỉnh đã vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 10,4 tỷ đồng chăm lo cho NCC)

Hiện toàn tỉnh có trên 32.360 người có công và thân nhân, trong đó có gần 10.000 liệt sĩ,  trên 260 bà mẹ VNAH, hơn 5.600 thương binh, gần 400 bệnh binh, 220 người hoạt động kháng chiến đang hưởng chế độ chất động hóa học... Trong đó số đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng khoảng gần 10 nghìn người.

Trong năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công theo quy định; điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với người có công và thân nhân của họ, các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 53/2010/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ ưu đãi NCC ở các huyện, thị xã, thành phố.

Hướng dẫn các đơn vị, các địa phương thực hiện kế hoạch chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổ chức lễ Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; biểu dương 106 tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; đưa Đoàn người có công của tỉnh đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Hùng và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2017; phối hợp tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân”, phục vụ viếng các nghĩa trang liệt sĩ.

Sở LĐTB&XH đã thực hiện hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 20 hồ sơ người có công tồn đọng; cấp mới 158 Bằng, cấp lại 440 Bằng “Tổ quốc ghi công”. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về rà soát hỗ trợ nhà ở NCC theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công giai đoạn 2017- 2020, báo cáo Trung ương ghi nhận An Giang còn tổng số hộ cần hỗ trợ 4.693 hộ (trong đó xây mới: 2.432 hộ; sửa chữa: 2.261 hộ), với kinh phí dự kiến thực hiện là 166,82 tỷ đồng. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Năm 2017, toàn tỉnh đã vận động đóng góp trên 10,4 tỷ đồng, đạt 173,61% kế hoạch năm.

Đồng thời được phân bổ trên 220 tỷ đồng kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi người có công năm 2017. Phân bổ trên 6,6 tỷ đồng kinh phí điều dưỡng và trang cấp phương tiện trợ giúp - dụng cụ chỉnh hình cho trên 4.000 người có công. Tổ chức đưa đi điều dưỡng tập trung 17 đợt, với 1.100 người. Cất mới 1.828 căn, sửa chữa 268 căn nhà tình nghĩa. Trợ cấp một lần đối với 1.806 người có công và thân nhân của họ với số tiền gần 12 tỷ đồng; trợ cấp hàng tháng đối với 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 18 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 26 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 01 thân nhân hưởng chế độ chất độc hóa học, 01 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62; 06 trường hợp hưởng ưu đãi giáo dục - đào tạo.

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH đã cập nhật quản lý, từng bước hoàn chỉnh, khai thác thông tin trên 13.000 mộ liệt sĩ an táng tại 08 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong năm 2017, đã giải quyết cất bốc di chuyển 37 hài cốt liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn và kinh phí cất bốc, di chuyển với số tiền trên 105 triệu đồng; Giải quyết cho gia đình liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm 19 phần mộ liệt sĩ giám định AND. Phối hợp cùng BCH Quân sự tỉnh, các ngành liên quan cấp tỉnh và huyện Tịnh Biên phục vụ tốt Lễ cải táng trên 168 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh do Đội K90 và Đội K93 quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Để chăm sóc cho NCC ngày càng tốt hơn nữa, thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo quy định. Củng cố, duy trì 100% số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đã được công nhận.

Vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 06 tỷ đồng; lồng ghép các chương trình hỗ trợ, góp phần nâng mức sống hộ người có công với cách mạng cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. Thực hiện đổi mới, hiệu quả hơn công tác điều dưỡng, chăm sóc phục hồi sức khỏe người có công theo quy định; công tác đón tiếp tốt và giải quyết đúng chế độ đối với thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ hoặc cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ, di chuyển chế độ và hồ sơ người có công. Tiếp tục thẩm tra, xác minh, hướng dẫn thực hiện các quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Hải Nhu
Số lần xem các bài viết
8309159