Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Lý luận chính trị năm 2017

(TGAG)- Ngày 11-10-2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy Châu Thành khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên cơ sở trong toàn huyện. Đến dự có đồng chí Hồ Hữu Tài - UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy; Bùi Công Phước- HUV- Phó Ban Tổ chức huyện ủy; Trương Thị Thu Hồng- HUV- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.Lớp học có 124 học viên với 3 ngày lên lớp nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao hiểu biết và nhận thức về tư tường. Từ đó, góp phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

Minh Thiện


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9068981