Châu Thành: Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm 2016

(TGAG)- Chiều ngày 14/7/2016, Ban Chỉ đạo 94 huyện Châu Thành tổ  chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Hồ Văn Hận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị, cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký và Bí thư Đảng ủy 13 xã, thị trấn.
 
Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Hữu Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin một số hoạt động chống phá của các phần tử cực đoan và tình hình biển Đông thời gian gần đây. Đồng thời, thông qua dự thảo báo cáo tình hình an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Qua đó, các đại biểu thảo luận và phản ánh một số tình hình liên quan lĩnh vực tư tưởng- văn hóa tại địa phương. Phát biểu kết luận và chỉ đạo, đồng chí Hồ Văn Hận, Phó Bí thư Thường trực Huyện đề nghị Ban Chỉ đạo 94 và Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
 
Các ngành, các xã, thị trấn cần bám sát nhiệm vụ chính trị để chủ động tuyên truyền trong nội bộ và Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, phát huy hiệu quả hội nghị Báo cáo viên-tuyên truyền viên hàng tháng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa trá hình, phi văn hóa, đồng thời quan tâm nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác thực sự lan tỏa đến mỗi người, mỗi nhà; các cấp ủy cần quan tâm đội ngũ cán bộ ngành giáo dục, y tế, công an… xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt xây dựng phẩm chất chính trị, trong đó chấn chỉnh việc ý thức trong học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó với các chức sức, chức việc trong các tôn giáo để thông qua đó tuyên truyền vận động, vừa nắm những nhu cầu, hoạt động của đồng bào tôn giáo và các dân tộc để có những chính sách phù hợp. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thực hiện quy chế phát ngôn với báo chí, nhằm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, chính sách của địa phương, tạo sự thông suốt và đồng thuận trong Nhân dân; thường xuyên quan tâm công tác nắm tinh hình dư luận xã hội liên quan đến đời sống của Nhân dân như: xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh chính trị, tệ nạn xã hội, cải cách hành chính… đặc biệt nắm tình hình trong nội bộ, phải chủ động sớm để phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
 
Trần Thị Bé Năm
 
Thống Kê

Đang có 262 khách online

Số lượt xem : 6187255