Phú Tân: Giao ban công tác An ninh tư tưởng, văn hóa và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 07/7/2016, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban công tác An ninh tư tưởng, văn hoá và tình hình dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Lê Khánh Hội - Phó bí thư Thường trực huyện ủy Phú Tân chủ trì hội nghị.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Ban Tuyên giáo huyện ủy thực hiện tốt vai trò là đầu mối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong khối; định hướng công tác tuyên truyền cho các chi, Đảng bộ cơ sở… Các cơ quan, đơn vị trong khối đã tích cực đổi mới nội dung, mở rộng hình thức tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường quản lý về văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân… Qua đó, góp phần tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có các giải pháp ổn định tư tưởng, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã được trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất những nội dung cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2016 như: tăng cường tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung học tập Chuyên đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)…

Nguyễn Thắng
Thống Kê

Đang có 177 khách online