An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
29-06-2017 | 10:17    (lượt xem:587)

(TGAG)- Hôm nay 29-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhận diện những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng
20-06-2017 | 20:37    (lượt xem:277)

(TGAG)- Trong lúc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống thì các đối tượng thù địch, phản động tung lên mạng những bài viết cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội ta. Những luận điệu xuyên tạc đó cần phải nhận diện là:
Vai trò của báo chí trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
18-06-2017 | 22:28    (lượt xem:787)

(TGAG)- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết 04) ban hành trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đất nước sau hơn 30 năm đổi
Lữ đoàn 962: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
02-06-2017 | 09:12    (lượt xem:846)

(TGAG)- Sáng ngày 02-6, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Tiết Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị và 220 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tham dự.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tọa đàm về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
30-05-2017 | 10:32    (lượt xem:773)

(TGAG)- Chiều 29-5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
20-05-2017 | 15:47    (lượt xem:963)

(TGAG)- Từ ngày 05 đến ngày 10-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Tuyên giáo An Giang xin tổng hợp những vấn đề chính:
Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”
02-05-2017 | 09:21    (lượt xem:608)

Một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng khóa XII, đó là: “Mắc “bệnh thành tích”; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”. Sự suy thoái này rất đáng báo động, lên án, bởi nó đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với những giá trị, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.
Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
24-04-2017 | 09:01    (lượt xem:509)

(TGAG)- “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại hội Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 24/11/1946, đã toát lên một cách đầy đủ nhất bản chất, vai trò và chức năng to lớn của văn hóa trong đời sống xã hội.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
09-04-2017 | 19:21    (lượt xem:1101)

(TGAG)- Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào nề nếp.
An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập, làm theo gương Bác
29-03-2017 | 12:06    (lượt xem:778)

(TGAG)- Năm 2016, là năm đầu tiên An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, An Giang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tự đổi mới - tự chỉnh đốn để phát triển
23-03-2017 | 07:31    (lượt xem:574)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”. Đến nay, việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 139 khách online

Số lượt xem : 6214504