Thành ủy Châu Đốc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
05-09-2016 | 15:25    (lượt xem:1040)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng, đó là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Huyện ủy Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
29-08-2016 | 09:55    (lượt xem:771)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là niềm tin, hy vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, với mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.
Ngành Công thương An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
25-08-2016 | 09:46    (lượt xem:799)

(TGAG)- Nhiệm kỳ 2011 - 2015 vừa qua, cùng với khó khăn chung của cả nước, kinh tế An Giang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Nhưng từ những định hướng chung của tỉnh và bằng sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ngành công thương đã tập trung khắc phục nhiều khó khăn, chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả trên cả bốn lĩnh vực: đầu tư hạ tầng công nghiệp - thương mại, tăng cường hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại phát triển thị trường, phát triển kinh tế biên giới và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thị trường... qua đó đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
22-08-2016 | 08:18    (lượt xem:882)

(TGAG)- Sáng ngày 18-8, Đảng ủy Tiểu đoàn 3-Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cho trên 150 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị. Đồng chí Trần Thị Bé Năm, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành đến dự và quán triệt nghị quyết.
An Cư: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
18-08-2016 | 14:57    (lượt xem:909)

(TGAG)- Sáng 18/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cho gần 120 cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng chí đang công tác tại các ngành Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể của xã không phải là đảng viên. Đồng chí Huỳnh Trọng Khang- Huyện ủy viên- Bí thư đảng ủy xã chủ trì hội nghị.
Long Xuyên quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống
16-08-2016 | 07:56    (lượt xem:982)

(TGAG)- Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Tân Châu: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp thị xã
11-08-2016 | 19:59    (lượt xem:954)

(TGAG)- Sáng ngày 11/8/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp cơ sở, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thị xã các khóa. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ trì hội nghị.
Tri Tôn: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
11-08-2016 | 09:24    (lượt xem:935)

(TGAG)- Trong 02 ngày 9,10-8-2016, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên. Đồng chí Men Pholly - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy dự và phát biểu khai mạc và kết luận chỉ đạo hội nghị.
Tịnh Biên: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
09-08-2016 | 09:01    (lượt xem:828)

(TGAG)- Sáng ngày 09-8-2016, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện. Đồng chí Ngô Hồng Yến - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Đảng bộ Chợ Mới quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
27-07-2016 | 08:07    (lượt xem:822)

(TGAG)- Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Huyện ủy (khóa XI) đã cụ thể hóa bằng 06 nghị quyết chuyên đề và  triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân từ đầu năm 2016. Trong xây dựng nghị quyết đi sâu nhấn
Huyện ủy Phú Tân quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
21-07-2016 | 15:01    (lượt xem:935)

(TGAG)- Trong 02 ngày 21 và 22/7, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho gần 300 cán bộ chủ chốt các Chi-Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Chợ Mới: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
20-07-2016 | 14:44    (lượt xem:1111)

(TGAG)- Sáng ngày 20/7/2016, Huyện ủy Chợ Mới khai mạc hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa đã nghỉ hưu. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 200 khách online

Số lượt xem : 6190170