Tri Tôn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
18-10-2016 | 14:28    (lượt xem:834)

(TGAG)- Tri Tôn là huyện miền núi, tôn giáo, biên giới, dân tộc, dân số trung bình 134.679 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 34,02%, là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh (21,67%). Toàn huyện có 2 thị trấn, 13 xã, trong đó có 2 xã biên giới. Kinh tế nông nghiệp là tiềm năng, thế mạnh, vừa là động lực cơ bản để phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết ở cơ sở
15-10-2016 | 18:17    (lượt xem:1001)

(TGAG)- Cơ sở là cấp cuối cùng trong quản lý Nhà nước xét theo cấp độ của hệ thống chính trị, nhưng là cấp đầu tiên và trực tiếp nhất, là nơi diễn ra mọi hoạt động và cuộc sống của Nhân dân, nơi chính quyền gần dân nhất. Nơi tổ chức và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đảng bộ An Giang học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
04-10-2016 | 14:27    (lượt xem:1094)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08-4-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết) cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Châu Phú đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
25-09-2016 | 13:23    (lượt xem:816)

(TGAG)- Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Lê Chánh: Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
16-09-2016 | 14:21    (lượt xem:829)

(TGAG)- Sáng ngày 16-9, Đảng ủy xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, các đồng chí là đảng viên không đương nhiệm. Đồng chí Đặng Hồng Thắm - Bí thư Đảng ủy xã Lê Chánh chủ trì hội nghị.
Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh
15-09-2016 | 20:29    (lượt xem:871)

(TGAG)- Chiều 15/9/2016, Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên với chủ đề quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 49 cơ sở đoàn trực thuộc.
Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
08-09-2016 | 14:53    (lượt xem:814)

(TGAG)- Sáng 07/9, Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 248 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố. Đồng chí  Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc dự và phát biểu khai mạc.
Thành ủy Châu Đốc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
05-09-2016 | 15:25    (lượt xem:1155)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng, đó là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Huyện ủy Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
29-08-2016 | 09:55    (lượt xem:860)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là niềm tin, hy vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, với mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.
Ngành Công thương An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
25-08-2016 | 09:46    (lượt xem:890)

(TGAG)- Nhiệm kỳ 2011 - 2015 vừa qua, cùng với khó khăn chung của cả nước, kinh tế An Giang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Nhưng từ những định hướng chung của tỉnh và bằng sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ngành công thương đã tập trung khắc phục nhiều khó khăn, chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả trên cả bốn lĩnh vực: đầu tư hạ tầng công nghiệp - thương mại, tăng cường hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại phát triển thị trường, phát triển kinh tế biên giới và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thị trường... qua đó đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
22-08-2016 | 08:18    (lượt xem:969)

(TGAG)- Sáng ngày 18-8, Đảng ủy Tiểu đoàn 3-Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cho trên 150 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị. Đồng chí Trần Thị Bé Năm, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành đến dự và quán triệt nghị quyết.
An Cư: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
18-08-2016 | 14:57    (lượt xem:1009)

(TGAG)- Sáng 18/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cho gần 120 cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng chí đang công tác tại các ngành Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể của xã không phải là đảng viên. Đồng chí Huỳnh Trọng Khang- Huyện ủy viên- Bí thư đảng ủy xã chủ trì hội nghị.
Long Xuyên quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống
16-08-2016 | 07:56    (lượt xem:1093)

(TGAG)- Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Tân Châu: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp thị xã
11-08-2016 | 19:59    (lượt xem:1051)

(TGAG)- Sáng ngày 11/8/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp cơ sở, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thị xã các khóa. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ trì hội nghị.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 97 khách online

Số lượt xem : 6908863