Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(TGAG)- Sáng 08-11, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho hơn 220 cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Tiết Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII) bao gồm nhiều nội dung quan trọng, có tính chiến lược vì vậy cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, có kế hoạch phổ biến, giáo dục sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên; từ đó, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thảo luận, kết luận, thông qua. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 05 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021 - 2025; báo cáo tình hình KT-XH năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2020- 2022; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điểu lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII...

Tin, ảnh: THÀNH TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970743