Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy xã An Cư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II)

(TGAG)- Ngày 01-3-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy, các đồng chí đang công tác tại các ngành đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã không phải là đảng viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Trọng Khang - Huyện ủy viên - Bí thư đảng ủy xã nhận định: các nghị quyết triển khai học tập đã đánh giá toàn diện, khách quan bối cảnh, tình hình, những tác động tích cực và tiêu cực, những yếu tố tác động đến sự ổn định chính trị- xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Nhận định chính xác cơ hội, thách thức đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong những năm tới. Những nội dung của hội nghị lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Huỳnh Trọng Khang - Bí thư đảng ủy xã An Cư đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự hội nghị được các báo cáo viên huyện ủy phân tích, đánh giá và triển khai các nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về thực hiện có hiệu quả tiến tình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại và tập trung nghiên cứu, phân tích sâu Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Hữu Ngọc
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10168357