Truy cập hiện tại

Đang có 158 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(TGAG)- Ngày 27-2, tại Hội trường tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; trưởng, phó phòng, ban cấp tỉnh và tương đương; trưởng các đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; phóng viên Báo An Giang, Đài PTTH An Giang đến dự và đưa tin.

Hội nghị tập trung triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020; Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Qua Hội nghị, giúp cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối nắm bắt được nội dung cơ bản, những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.


Đ/c Nguyễn Văn Xe, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu kết luận hội nghị

Đây là lớp đầu tiên trong 5 lớp theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), có lồng ghép việc thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xe, Bí thư Đảng ủy Khối đã tóm tắt kết quả đạt được qua 01 ngày nghiên cứu, quát triệt nghị quyết và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Tuấn Linh


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296045