Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Châu Thành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn

(TGAG)- Sáng nay 24-02-2017, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí công an, quân sự có cấp hàm từ thiếu tá trở lên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.


Đến dự và cũng là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Trần Minh Nhựt- Bí thư huyện ủy Châu Thành.

Tại đây, trong thời gian 2 buổi học tập, nghiên cứu các đại biểu tham dự được nghe quán triệt các nội dung như: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 07-02-2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; Dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Sau khi học tập và tiếp thu những nội dung chính được quán triệt sẽ góp phần giúp cho các đồng chí tham dự nhận thức sâu sắc về các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, để từ đó vận dụng sáng tạo linh hoạt những nội dung được tiếp thu vào thực tiễn công tác tại đơn vị và nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn huyện./.

Minh Thiện
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10295664