Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(TUAG)- Chiều ngày 15/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu An Giang

Tham dự hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì điểm cầu An Giang.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu An Giang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì.
    
Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2015 đến nay và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tham luận của các hội thành viên, tổ chức KH&CN và của các Ban Bộ, ngành ở Trung ương.

Theo báo cáo, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các cán bộ khoa học, hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Liên hiệp Hội đã đặt mục tiêu tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
    
Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phấn đấu để Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đại diện cho ý chí nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên, là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Tại An Giang, qua 15 năm hoạt động, Liên hiệp Hội đã phát triển 41 hội và tổ chức thành viên với hơn 14.000 hội viên; trong đó có hơn 2.000 đảng viên. Hàng năm, Liên hiệp Hội phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề và thông tin thời sự đến trí thức từ 5-10 lần với các chủ đề liên quan đến các Nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiều vấn đề thời sự khác; tổ chức các chuyên đề trọng tâm của tỉnh để góp phần tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách; tổ chức 21 hội thảo khoa học để tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương; tham gia phản biện trong các Hội đồng thẩm định quy hoạch, đề án; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.    


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước gửi tới đội ngũ trí thức những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng những đóng góp của các nhà khoa học đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp làm đảo lộn của sống của nhiều người dân và đổi mới cách quản lý sao cho hiệu quả, khoa học, trong bối cảnh đó cần vận dụng khoa học công nghệ, cách mạng 4.0, để tranh thủ mặt tích cực, hạn chế tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh: Sự phát triển như vũ bão của KH&CN, đây là cơ hội cũng là thách thức lớn của toàn cầu, tư duy phát triển đất nước. Do đó, cần thay đổi tư duy và hành động, gắn với phát triển khoa học và đội ngũ trí thức. Thời gian qua, Đảng và nhà nước rất quan tâm phát triển KH&CN và phát triển đội ngũ trí thức. Mong muốn đội ngũ trí thức thời gian tới nâng tầm trí tuệ của dân tộc, chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tham mưu tư vấn góp nhiều ý kiến đóng góp phản biện các vấn đề quan trọng, bức xúc của đất nước, của địa phương, cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xuyên suốt chiều dài lịch sử, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ta xác định quan điểm phát triển đất nước phải bằng và dựa vào khoa học và công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và trí thức khoa học và công nghệ nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của khoa học và công nghệ nước nhà như: Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình; chưa đáp ứng được những mong muốn và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các sản phẩm có hàm lượng chất xám, hàm lượng khoa học và công nghệ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân chưa nhiều. Chưa tạo được phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ… Đặc biệt, Thủ tướng còn bày tỏ băn khoăn về tình trạng “chảy máu chất xám”, không khai thác hết chất xám của đất nước.


Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định 6 trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ chủ yếu, đòi hỏi phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động phát triển về khoa học công nghệ, trong đó gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, gắn với chuyển đổi số, nền kinh tế số, xã hội số để mang lại giá trị, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt tất cả chủ trương, định hướng phát triển khoa học, công nghệ đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII đến từng hội viên để thống nhất tư tưởng và hành động; coi trọng và tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức; tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm khoa học và công nghệ phòng, chống dịch… Đồng thời cần có giải pháp để thúc đẩy và nâng cao chất lượng các công bố khoa học quốc tế của Việt Nam; huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác công - tư… Cùng với đó, cần mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút hiệu quả lực lượng khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và có chế độ trọng dụng, đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài. Tiếp tục đoàn kết, phát triển lớn mạnh đội ngũ trí thức, nhà khoa học cả nước, trên cơ sở đó đưa ra những phát minh, sáng kiến mang tính ứng dụng cao vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674770