Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Lữ đoàn 962: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(TUAG)- Sáng ngày 19/5, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Lữ đoàn.
 


Đây là đợt học tập chính trị sâu rộng trong toàn Lữ đoàn, có ý nghĩa rất quan trọng; nhằm giúp cho cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nắm vững các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trong 02 ngày (19-20/5), các báo cáo viên giới thiệu 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tá Lê Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn tập trung quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của đơn vị mình, tổ chức thực hiện hiệu quả, gắn sát vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thành Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26980952