Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025

(TUAG)- Ngày 19/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị ngành huyện và lực lượng vũ trang huyện.


Đồng chí Đoàn Văn Tiến - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo Nghị quyết

Trong 05 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, An Giang cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới, trong nước và điều kiện cụ thể của địa phương, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; kinh tế tăng trưởng phù hợp với nguồn lực của địa phương; tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương, khu vực phòng thủ được tăng cường; an ninh, trật tự xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng trên nhiều lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4.


Quang cảnh lớp học

Năm năm tới, Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên trung bình cả nước.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30200044