Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

(TUAG)- Ngày 13/10, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.Theo đó, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tập trung triển khai 13 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới: phát triển hạ tầng giao thông và đô thị; chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Trong đó, thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng hoạt động y tế và dân số; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, cán bộ đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
        
Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330620