Truy cập hiện tại

Đang có 133 khách và không thành viên đang online

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) - bước đi cụ thể
06-05-2018 | 20:37    (lượt xem:1400)

(TGAG)- Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm
Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy - phải thống nhất tư tưởng và hành động
06-05-2018 | 10:20    (lượt xem:1688)

(TGAG)- Quán triệt tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng
Châu Phú quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vào cuộc sống
19-03-2018 | 14:59    (lượt xem:1311)

(TGAG)- Là một huyện thuần nông, Châu phú có 13 xã, thị trấn, 102 ấp; có 61 chi, đảng bộ cơ sở, với 5.287 đảng viên, đạt tỷ lệ 2,14% dân số. Để thực hiện đạt kết quả mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2020, Huyện ủy Châu Phú đã đề ra những giải pháp đột phá. Đặc biệt là đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây
Tịnh Biên: Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên tại xã An Cư
11-03-2018 | 14:27    (lượt xem:1263)

(TGAG)- Ngày 11/3/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền  Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, cho gần 180 cán bộ, giáo viên và công nhân viên thuộc 8 trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã An Cư.
Nghị quyết 18 - làn gió mới!
06-03-2018 | 12:21    (lượt xem:1495)

(TGAG)- Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18) như một làn gió mới với niềm tin rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới căn bản, khắc phục tình trạng “cồng kềnh, chống chéo, kém hiệu lực và hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tăng cường đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu mới
22-02-2018 | 09:21    (lượt xem:1451)

(TGAG)- Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, công tác tư tưởng luôn được coi là mặt trận hàng đầu. Bài học trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng là vừa tập trung xây dựng đường lối chính trị vừa coi trọng xây
Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
14-02-2018 | 15:37    (lượt xem:1295)

(TGAG)- Trong các ngày 9, 10 và 12, 13/2/2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn đã tổ chức các lớp triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho 2.140 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của tất cả các trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII)
22-01-2018 | 20:09    (lượt xem:1310)

(TGAG)- Ngày 19-01-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp…
Chợ Mới quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho chức sắc, chức việc tôn giáo
20-01-2018 | 17:08    (lượt xem:1255)

(TGAG)- Sáng ngày 19/01/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng dành cho hơn 250 vị là chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc các cơ sở thờ tự trên địa bàn.
Tri Tôn tổ chức 29 lớp triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
19-01-2018 | 07:45    (lượt xem:1191)

(TGAG)- Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn vừa tổ chức 29 lớp triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII cho cán bộ đảng viên các ban ngành đoàn thể huyện, 15 xã thị trấn, lực lượng công an quân sự. Trong này có 1 lớp cán bộ chủ chốt, 7 lớp ngành huyện, 3 lớp cho giáo viên các trường THPT, 18 lớp cho các đảng viên công nhân viên chức ở xã thị trấn
Đảng ủy Lữ đoàn 962: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
17-01-2018 | 17:10    (lượt xem:1066)

(TGAG)- Ngày 17-01, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đại tá Tiết Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy - Chính uỷ Lữ đoàn dự và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị với 220 sỹ quan, cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tham dự.
Đảng ủy Quân sự tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
10-01-2018 | 15:07    (lượt xem:1201)

(TGAG)- Ngày 10/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các đồng chí là cán bộ, sĩ quan cấp tá thuộc khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
Thoại Sơn: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
10-01-2018 | 14:46    (lượt xem:2226)

(TGAG)- Sáng ngày 10/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Lâm Thanh Long - Phó Bí thư thường trực huyện ủy dự và phát biểu tại Hội nghị.
Huyện ủy Phú Tân quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
09-01-2018 | 13:26    (lượt xem:1137)

(TGAG)- Ngày 08/01/2018, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đợt 01, cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo ngành huyện, lực lượng vũ trang, Đảng viên nghĩ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ và cán bộ, đảng viên ngành huyện.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15142629