Truy cập hiện tại

Đang có 164 khách và không thành viên đang online

Vai trò then chốt của Đảng trong phát triển doanh nghiệp tại An Giang
30-12-2014 | 13:36    (lượt xem:6346)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội ngày càng nhanh, vững chắc. Điều đó khiến mỗi năm có hàng ngàn, chục ngàn doanh nghiệp mới ra đời, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây cũng đã, đang cổ phần hóa theo đúng định hướng của Đảng và chương trình hành động Chính phủ đề ra.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131276