Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI)
19-01-2016 | 14:20    (lượt xem:4261)

(TGAG)- Sáng ngày 19/01/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hồng Khâm -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
12-01-2016 | 08:58    (lượt xem:3466)

(TGAG)- Sáng nay 12/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tỉnh ủy viên các khóa, lãnh đạo các sở, ngành, báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt ở các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
11-12-2015 | 15:52    (lượt xem:3875)

(TGAG)- Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm chiến lược và mang tính đột phá, được triển khai thực hiện khá đồng bộ, nghiêm túc, sâu rộng; huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân tham gia. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt.
Châu Phú triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
09-12-2015 | 13:16    (lượt xem:3654)

(TGAG)- Sáng ngày 9/12, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, Bí thư, cán bộ tuyên giáo các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí thuộc lực lượng công an, quân sự từ cấp hàm thiếu tá trở lên. Đồng chí Trần Thanh Nhã -Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI)
25-11-2015 | 15:21    (lượt xem:3792)

(TGAG)- Sáng ngày 25/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) dành cho cán bộ chủ chốt. Đến dự hội nghị có đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng 238 đồng chí là chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể và các hội quần chúng cấp huyện, bí thư và phó bí thư các xã, thị trấn…
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI
18-11-2015 | 13:57    (lượt xem:3847)

(TGAG)- Ngày 18/11/2015, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Tham dự hội nghị có 240 đồng chí là cán bộ hưu trí, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư 64 chi đảng bộ trực thuộc, trưởng phó ban ngành đoàn thể huyện. Đồng chí Men Pholly -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
12-11-2015 | 07:34    (lượt xem:4542)

(TGAG)- Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo Hội nghị:
Bổ sung tiêu chí “hạnh phúc” vào mục tiêu chung
19-10-2015 | 20:06    (lượt xem:2866)

Góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Mục tiêu chung là những giá trị cốt lõi nhất, đặc trưng nhất của sự nghiệp cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới và kiên trì theo đuổi, thực hiện cho bằng được. Đây chính là “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, là ngọn đuốc sáng soi đường, là khát vọng cao cả mà cả dân tộc ta mong muốn đạt được, đồng thời cũng là những giá trị tốt đẹp để mọi người dân lấy đó làm điểm tựa niềm tin và vươn tới chinh phục, sở hữu những giá trị đó trong cuộc
Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
28-09-2015 | 15:58    (lượt xem:2923)

(TGAG)- Từ ngày 28/9 đến ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối tượng tham dự là các cán bộ, đảng viên, Nhân dân và chức sắc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện.
Nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống
25-09-2015 | 19:06    (lượt xem:3225)

Nghị quyết của Đảng chính là ý chí, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và mục tiêu khi nghị quyết được ban hành để hiện thực hóa trong đời sống xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn làm được điều đó, trước hết nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống.
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) trong chức sắc, chức việc các tôn giáo huyện Tịnh Biên
25-06-2015 | 20:47    (lượt xem:2701)

(TGAG)- Chiều 25/6, Ban Dân vận Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) cho trên 70 đại biểu là  các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo và dân tộc tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Kiên định với hệ tư tưởng đã chọn
12-05-2015 | 09:36    (lượt xem:3187)

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua, Trung ương đã quyết nghị phương hướng nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xác định một trong những tiêu chuẩn quan trọng của Ủy viên Trung ương là phải “có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc”. Đây là sự kế thừa những kinh nghiệm thành công trong công tác xây dựng Đảng mấy chục năm qua; đồng thời, tiếp tục khẳng định sự kiên định của Đảng vào nền tảng tư tưởng đã chọn.    
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802058