Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
01-07-2016 | 14:05    (lượt xem:4302)

(TGAG)- Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, chiều ngày 30-6, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ đã bế mạc. Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận.
Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
29-06-2016 | 13:50    (lượt xem:4304)

(TGAG)- Sáng ngày 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đảng bộ huyện Thoại Sơn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
23-06-2016 | 15:50    (lượt xem:3948)

(TGAG)- Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang thành công tốt đẹp, Huyện ủy Thoại Sơn đã có kế hoạch triển khai với tinh thần tích cực, nghiêm túc và vận dụng một cách sáng tạo những chủ trương mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Báo chí với nhiệm vụ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
21-06-2016 | 15:57    (lượt xem:4051)

(TGAG)- Báo chí có vai trò quan trọng với tư cách là công cụ kiến tạo nhận thức, thái độ, hành vi đưa nghị quyết vào cuộc sống cho công chúng. Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động báo chí, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động tốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là tiếng nói của nhân dân. Vì vậy, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan báo chí, trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm báo. Và báo chí chính là một trong những cầu nối hữu hiệu nhất để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Văn nghệ sĩ An Giang học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
13-06-2016 | 14:50    (lượt xem:4087)

(TGAG)- Trong hai ngày 10 và 11/6/ 2016,  tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lực lượng cán bộ Tuyên giáo phụ trách lĩnh vực văn hóa văn nghệ và các Văn nghệ sĩ tiêu biểu của 19 tỉnh thành phía Nam.
Phú Tân chuẩn bị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
10-06-2016 | 09:45    (lượt xem:3618)

(TGAG)- Những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Phú Tân đã thật sự đi vào nền nếp. Chất lượng học tập được nâng lên đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà nỗ lực, vượt khó, ra sức thi đua lao động, học tập, sản xuất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Hội thảo khoa học phục vụ xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp
03-06-2016 | 07:42    (lượt xem:4247)

(TGAG)- Sáng ngày 02/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng  chủ trì Hội thảo khoa học phục vụ xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020 cho các lĩnh vực, ngành hàng lúa gạo, cá tra, bò thịt, rau màu. Dự hội thảo có các nhà khoa học, Giáo sư - Tiến sĩ các Viện, Trường Đại học khu vực phía Nam.
Tập trung chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
30-05-2016 | 15:32    (lượt xem:3596)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011–2020; kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm các nước phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít khó khăn, thách thức.
Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII
23-05-2016 | 15:11    (lượt xem:87172)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là một nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016, mà tập trung nhất là những nội dung cơ bản, mới, các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.
Công tác tư tưởng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
08-04-2016 | 14:54    (lượt xem:3584)

(TGAG)- Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Chưa đẩy lùi được tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... Đây là những hạn chế kéo dài, cần khẩn trương, kiên trì, kiên quyết khắc phục trong thời gian tới đây.
Xây dựng Chương trình hành động - Quyết định thắng lợi của Nghị quyết Đại hội
04-04-2016 | 14:17    (lượt xem:3527)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cấp ủy đảng trực thuộc trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình. Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện.
Đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng
28-03-2016 | 07:22    (lượt xem:2794)

(TGAG)- Nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Một trong những giải pháp quan trọng mà Đại hội lần thứ X Đảng bộ Tỉnh xác định là: “Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, khắc phục tình trạng sao chép, rập khuôn, tập trung cho khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả”.
Châu Phú hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2015-2020
15-03-2016 | 14:02    (lượt xem:2995)

(TGAG)- Trong 2 ngày, 15 và 16-3-2016, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự, đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388856