Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
17-02-2017 | 19:20    (lượt xem:3649)

(TGAG)- Ngày 17-02, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho trên 390 đồng chí là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư của 60 chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy chủ trì và phát biểu khai mạc.
Tri Tôn triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
16-02-2017 | 15:18    (lượt xem:2495)

(TGAG)- Ngày 16-02, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư 63 chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Men Pholly, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị.
Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)
09-02-2017 | 08:22    (lượt xem:2418)

(TGAG)- Trong hai ngày 06 và 07/02, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Gần 250 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp từ cấp đại úy trở lên và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham dự. Đại tá Bùi Hồng Lực - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng
03-02-2017 | 14:51    (lượt xem:2856)

(TGAG)- Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Nghiên cứu NQTW 4 (khóaXII): Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
31-01-2017 | 06:48    (lượt xem:2566)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Để góp phần đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây.
Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW: Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
27-01-2017 | 08:41    (lượt xem:3531)

(TGAG)- Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định: Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích tự hào. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay. Việt Nam được thế giới biết đến như hình mẫu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thành công trong công cuộc đổi mới, một đất nước khá bình yên và tiêu biểu trong thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ như: xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục...
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): Những giải pháp đột phá phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
25-01-2017 | 07:57    (lượt xem:3091)

(TGAG)- Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là đánh “giặc nội xâm”, là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công việc này phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi phải chủ động, kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục.
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
22-01-2017 | 21:15    (lượt xem:3170)

(TGAG)- Lãnh tụ Lê-nin đã từng chỉ ra: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”, với những gì diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trong cuối thế kỷ qua; tình hình suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, an nguy của Đảng, của chế độ bị đe dọa chúng ta càng thấm thía lời dạy ấy!
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
18-01-2017 | 18:52    (lượt xem:3476)

(TGAG)- Đi tìm nguyên nhận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chúng ta phải thấy rõ sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta lãnh đạo là quá trình phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chúng ta chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế; chưa có sự chuẩn bị thật kỹ về lập trường, tư tưởng và cả cách thức tiếp cận mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự chuyển hóa” - chệch hướng xã hội chủ nghĩa
17-01-2017 | 06:45    (lượt xem:2812)

(TGAG)- “Tự chuyển hoá” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến”. Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự diễn biến”- suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
16-01-2017 | 09:21    (lượt xem:2853)

(TGAG)- “Tự diễn biến” được hiểu là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong nội tâm cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình đất nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực, sai lầm và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt; chuẩn mực về đạo đức, lối sống suy thoái dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ dần chuyển thành hành động của chủ thể.
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân
16-01-2017 | 09:15    (lượt xem:3110)

(TGAG)- Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ra đời đến nay đã được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
11-01-2017 | 15:07    (lượt xem:3780)

(TGAG)- Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta nêu ra từ lâu, nhất là giai đoạn mở cửa, hội nhập, trong Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và gần đây là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chúng ta phải nhận thức đúng đắn vấn đề này, không tả khuynh hoặc ngược lại, để có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Trong lịch sử hàng nghìn
Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: Thành tựu và thách thức!
08-01-2017 | 14:49    (lượt xem:8236)

(TGAG)- Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với yêu cầu nhận thức sâu sắc việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, thấy hết những mặt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đấu tranh, khắc phục.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686