Truy cập hiện tại

Đang có 167 khách và không thành viên đang online

An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập, làm theo gương Bác
29-03-2017 | 12:06    (lượt xem:3014)

(TGAG)- Năm 2016, là năm đầu tiên An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, An Giang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tự đổi mới - tự chỉnh đốn để phát triển
23-03-2017 | 07:31    (lượt xem:2430)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”. Đến nay, việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Tân Châu: Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII
21-03-2017 | 13:38    (lượt xem:2427)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Tân Châu đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bằng những giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4
06-03-2017 | 08:26    (lượt xem:3028)

(TGAG)- Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết chuyên đề xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành, nhằm thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, để đưa ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, để quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thành phố Châu Đốc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên
03-03-2017 | 21:01    (lượt xem:2360)

(TGAG)- Ngày 27, 28/02 và ngày 01, 02/3/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ ngành trực thuộc Thành ủy. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã mở một lớp dành cho cán bộ chủ chốt thành phố.
Đảng ủy xã An Cư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II)
01-03-2017 | 15:01    (lượt xem:2441)

(TGAG)- Ngày 01-3-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy, các đồng chí đang công tác tại các ngành đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã không phải là đảng viên.
Đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, giảng viên lý luận chính trị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)
01-03-2017 | 07:39    (lượt xem:2527)

(TGAG)- Ngày 28-2, tại hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) cho hơn 100 đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, giảng viên lý luận chính trị.
Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
28-02-2017 | 06:00    (lượt xem:2698)

(TGAG)- Ngày 27-2, tại Hội trường tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên
27-02-2017 | 08:52    (lượt xem:2835)

(TGAG)- Hiện nay đảng bộ cấp huyện và cơ sở trong tỉnh đang tập trung học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghi quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII.
Châu Thành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn
24-02-2017 | 10:08    (lượt xem:2720)

(TGAG)- Sáng nay 24-02-2017, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí công an, quân sự có cấp hàm từ thiếu tá trở lên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Chợ Mới: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
23-02-2017 | 14:43    (lượt xem:2586)

(TGAG)- Sáng nay 23/02/2017, huyện Chợ Mới tổ chức khai mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
An Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
23-02-2017 | 14:19    (lượt xem:2724)

(TGAG)- Ngày 22/02/2017, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Huyện ủy Phú Tân triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05
23-02-2017 | 13:35    (lượt xem:2991)

(TGAG)- Sáng 22/2/2017, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho tất cả cán bộ chủ chốt ngành huyện và xã, thị trấn. Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Châu Phú học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
21-02-2017 | 13:54    (lượt xem:3246)

(TGAG)- Ngày 21-2-2017, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Trần Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
20-02-2017 | 20:40    (lượt xem:3188)

(TGAG)- Ngày 20-02-2017, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247105