Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI)
25-11-2015 | 15:21    (lượt xem:2675)

(TGAG)- Sáng ngày 25/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) dành cho cán bộ chủ chốt. Đến dự hội nghị có đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng 238 đồng chí là chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể và các hội quần chúng cấp huyện, bí thư và phó bí thư các xã, thị trấn…
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI
18-11-2015 | 13:57    (lượt xem:2669)

(TGAG)- Ngày 18/11/2015, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Tham dự hội nghị có 240 đồng chí là cán bộ hưu trí, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư 64 chi đảng bộ trực thuộc, trưởng phó ban ngành đoàn thể huyện. Đồng chí Men Pholly -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
12-11-2015 | 07:34    (lượt xem:3209)

(TGAG)- Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo Hội nghị:
Bổ sung tiêu chí “hạnh phúc” vào mục tiêu chung
19-10-2015 | 20:06    (lượt xem:2092)

Góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Mục tiêu chung là những giá trị cốt lõi nhất, đặc trưng nhất của sự nghiệp cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới và kiên trì theo đuổi, thực hiện cho bằng được. Đây chính là “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, là ngọn đuốc sáng soi đường, là khát vọng cao cả mà cả dân tộc ta mong muốn đạt được, đồng thời cũng là những giá trị tốt đẹp để mọi người dân lấy đó làm điểm tựa niềm tin và vươn tới chinh phục, sở hữu những giá trị đó trong cuộc
Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
28-09-2015 | 15:58    (lượt xem:2155)

(TGAG)- Từ ngày 28/9 đến ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối tượng tham dự là các cán bộ, đảng viên, Nhân dân và chức sắc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện.
Nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống
25-09-2015 | 19:06    (lượt xem:2318)

Nghị quyết của Đảng chính là ý chí, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và mục tiêu khi nghị quyết được ban hành để hiện thực hóa trong đời sống xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn làm được điều đó, trước hết nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống.
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) trong chức sắc, chức việc các tôn giáo huyện Tịnh Biên
25-06-2015 | 20:47    (lượt xem:1946)

(TGAG)- Chiều 25/6, Ban Dân vận Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) cho trên 70 đại biểu là  các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo và dân tộc tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Kiên định với hệ tư tưởng đã chọn
12-05-2015 | 09:36    (lượt xem:2122)

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua, Trung ương đã quyết nghị phương hướng nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xác định một trong những tiêu chuẩn quan trọng của Ủy viên Trung ương là phải “có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc”. Đây là sự kế thừa những kinh nghiệm thành công trong công tác xây dựng Đảng mấy chục năm qua; đồng thời, tiếp tục khẳng định sự kiên định của Đảng vào nền tảng tư tưởng đã chọn.    
Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).
02-03-2015 | 09:09    (lượt xem:5297)

(TGAG)- Từ ngày 05 đến ngày 12/01/2015, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tại Hội nghị, có 3 nhóm vấn đề được Trung ương thảo luận, cho ý kiến đó là: chuẩn bị các dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng; nhóm công việc liên quan đến các Đề án và nhóm công việc liên quan đến công tác cán bộ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy hoạch, bổ sung cán bộ cấp chiến lược... và một số vấn đề quan trọng khác.
Những điểm cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
30-12-2014 | 13:42    (lượt xem:16935)

Nhằm thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong tổ chức thực hiện cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu:

Tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo quy định của Hiến pháp 2013
30-12-2014 | 13:39    (lượt xem:4173)

 Hiến pháp mới  đã làm rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, việc quản lý và sử dụng đất đai và bổ sung nội dung  mới  về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và các nguồn tài chính công khác. Cụ thể: 

Vai trò then chốt của Đảng trong phát triển doanh nghiệp tại An Giang
30-12-2014 | 13:36    (lượt xem:4554)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội ngày càng nhanh, vững chắc. Điều đó khiến mỗi năm có hàng ngàn, chục ngàn doanh nghiệp mới ra đời, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây cũng đã, đang cổ phần hóa theo đúng định hướng của Đảng và chương trình hành động Chính phủ đề ra.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116309