Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
02-06-2017 | 09:12    (lượt xem:2790)

(TGAG)- Sáng ngày 02-6, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Tiết Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị và 220 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tham dự.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tọa đàm về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
30-05-2017 | 10:32    (lượt xem:2764)

(TGAG)- Chiều 29-5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
20-05-2017 | 15:47    (lượt xem:4199)

(TGAG)- Từ ngày 05 đến ngày 10-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Tuyên giáo An Giang xin tổng hợp những vấn đề chính:
Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”
02-05-2017 | 09:21    (lượt xem:2472)

Một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng khóa XII, đó là: “Mắc “bệnh thành tích”; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”. Sự suy thoái này rất đáng báo động, lên án, bởi nó đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với những giá trị, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.
Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
24-04-2017 | 09:01    (lượt xem:2421)

(TGAG)- “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại hội Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 24/11/1946, đã toát lên một cách đầy đủ nhất bản chất, vai trò và chức năng to lớn của văn hóa trong đời sống xã hội.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
09-04-2017 | 19:21    (lượt xem:4258)

(TGAG)- Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào nề nếp.
An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập, làm theo gương Bác
29-03-2017 | 12:06    (lượt xem:2934)

(TGAG)- Năm 2016, là năm đầu tiên An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, An Giang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tự đổi mới - tự chỉnh đốn để phát triển
23-03-2017 | 07:31    (lượt xem:2326)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”. Đến nay, việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Tân Châu: Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII
21-03-2017 | 13:38    (lượt xem:2350)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Tân Châu đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bằng những giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4
06-03-2017 | 08:26    (lượt xem:2945)

(TGAG)- Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết chuyên đề xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành, nhằm thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, để đưa ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, để quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thành phố Châu Đốc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên
03-03-2017 | 21:01    (lượt xem:2286)

(TGAG)- Ngày 27, 28/02 và ngày 01, 02/3/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ ngành trực thuộc Thành ủy. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã mở một lớp dành cho cán bộ chủ chốt thành phố.
Đảng ủy xã An Cư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II)
01-03-2017 | 15:01    (lượt xem:2359)

(TGAG)- Ngày 01-3-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy, các đồng chí đang công tác tại các ngành đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã không phải là đảng viên.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388088