Truy cập hiện tại

Đang có 175 khách và không thành viên đang online

Phú Tân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
18-08-2017 | 13:36    (lượt xem:2975)

(TGAG)- Sáng ngày 18-8, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho lãnh đạo chủ chốt toàn huyện và các đồng chí về hưu đang sinh hoạt trên địa bàn Phú Mỹ. Đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Kinh tế tư nhân động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế tỉnh An Giang
17-08-2017 | 14:20    (lượt xem:2871)

(TGAG)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTN, là một bước tiến mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực này và toàn bộ nền kinh tế.
Châu Thành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn
15-08-2017 | 14:52    (lượt xem:3208)

(TGAG)- Sáng ngày 15-8, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí công an,
Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
02-08-2017 | 14:53    (lượt xem:3927)

(TGAG)- Sáng ngày 02-8, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì và kết luận hội nghị.
Các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy
28-07-2017 | 08:12    (lượt xem:5760)

(TGAG)- Ngày 12 tháng 01 năm 2017 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thiết nghĩ, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị này là rất quan trọng và thật sự cần thiết trong tình hình hiện nay.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
13-07-2017 | 09:56    (lượt xem:4802)

(TGAG)- Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ Đại hội VI đến Đại hội XII, quan điểm của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện.
Kinh tế tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
10-07-2017 | 09:20    (lượt xem:3610)

(TGAG)- Kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng của thời kỳ quá độ. Lê-nin khẳng định: “danh từ quá độ có nghĩa là gì? Vận dụng vào kinh tế, có phải nó có nghĩa là trong chế độ hiện nay có những thành phần, những bộ phận, những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội không? Bất cứ ai cũng đều thừa nhận là có”. Người còn nói: “Về lý luận, không thể nghi ngờ
Kinh tế tư nhân vẫn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
05-07-2017 | 20:34    (lượt xem:2601)

(TGAG)- Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết “ca ngợi, tán dương kinh tế tư nhân”, coi “kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay” và lan truyền những tin đồn rằng, “chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa”?!.
An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
29-06-2017 | 10:17    (lượt xem:2492)

(TGAG)- Hôm nay 29-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhận diện những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng
20-06-2017 | 20:37    (lượt xem:2350)

(TGAG)- Trong lúc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống thì các đối tượng thù địch, phản động tung lên mạng những bài viết cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội ta. Những luận điệu xuyên tạc đó cần phải nhận diện là:
Vai trò của báo chí trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
18-06-2017 | 22:28    (lượt xem:2658)

(TGAG)- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết 04) ban hành trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đất nước sau hơn 30 năm đổi
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388088