Lữ đoàn 962: Khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2016
27-01-2016 | 15:19    (lượt xem:2132)

(TGAG)- Sáng ngày 27/01/2016, Lữ đoàn 962 tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2016. Dự lớp có hơn 80 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức chỉ huy từ Trung đội trưởng, thuyền trưởng trở lên, trợ lý các cơ quan, đơn vị.
Cần hiểu đúng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
18-12-2015 | 16:03    (lượt xem:1215)

(TGAG)- Có người nói như rất am tường: “Làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “kinh tế thị trường là gắn với chủ nghĩa tư bản”, “là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản”, đưa thêm “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào là một sự gán ghép khiên cưỡng; vừa lựa chọn kinh tế thị trường vừa muốn có chủ nghĩa xã hội là tham lam, “bắt cá hai tay”, “trộn lửa với nước”.
Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt mạnh trong đấu tranh lý luận hiện nay
03-12-2015 | 10:13    (lượt xem:1194)

Đấu tranh trên mặt trận lý luận nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng được một lực lượng nòng cốt mạnh để đi tiên phong trong công tác đấu tranh này.
Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
06-11-2015 | 12:27    (lượt xem:1437)

(TGAG)- Trong thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các cấp đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đã nhận thức rõ hơn về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kiểm tra công tác Giáo dục lý luận chính trị và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW năm 2015 tại Tân Châu
08-10-2015 | 20:11    (lượt xem:1586)

(TGAG)- Sáng ngày 08/10, đồng chí Lê Chí Thành - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác Giáo dục lý luận chính trị và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại thị xã Tân Châu. Tiếp và làm việc đoàn có các đồng chí Nguyễn Thành Ngôi - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trần Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy cùng ban, ngành liên quan ở thị xã Tân Châu.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 5)
06-10-2015 | 18:10    (lượt xem:1920)

(TGAG)- Vấn đề thứ sáu: “C. Mác là một nhà duy vật đơn thuần… Ông không quan tâm đến các khía cạnh tinh thần của con người và coi ý thức của con người là sự phản ánh của thế giới vật chất… Chủ nghĩa Mác làm cạn kiệt hết tất cả những gì quý giá nhất thuộc về con người, thu gọn chúng ta thành một mớ lổn nhổn vật chất bị chi phối bởi ngoại cảnh của chúng ta…”.
Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!
03-10-2015 | 19:17    (lượt xem:1007)

Tổng kết 30 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học thứ tư : “… phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 4)
17-09-2015 | 19:19    (lượt xem:1947)

(TGAG)- Vấn đề thứ ba: “Chủ nghĩa Mác là một hình thức của thuyết quyết định luận,… Học thuyết về lịch sử của C. Mác chỉ là một phiên bản thế tục của thuyết quyết định luận. Nó công kích sự tự do và phẩm giá của con người đúng như những gì đã xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa”.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 3)
12-09-2015 | 14:00    (lượt xem:1908)

(TGAG)- Thời gian gần đây, Cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Terry Eagleton – giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh viết và được Alex Callinices, Philip Carperter, Ellen Meiksins Wood – là những giáo sư chính trị của Anh, Mỹ đọc và góp ý. Cuốn sách đã được trường Đại học Tổng hợp Yale, một trường đại học danh tiếng của Mỹ lựa chọn xuất bản đầu năm 2011. Đây là một cuốn sách gây nhiều chú ý của công luận. Ngay sau khi xuất bản, cuốn sách đã nhận được nhiều bình luận, phê bình, nhận xét, đánh giá của giới học giả và báo chí trên thế giới. Trong đó, rất nhiều người hết lời ca ngợi.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 2)
02-09-2015 | 20:55    (lượt xem:1717)

(TGAG)- Chủ nghĩa Mác – Lê-nin còn xác lập niềm tin khoa học và thúc đẩy hành động cách mạng đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động trong cuộc đấu tranh chống CNTB, giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và xã hội loài người để giải phóng con người, thực hiện khát vọng tự do, lý tưởng của dân chủ, công bằng và bình đẳng xã hội cho tất cả mọi người trên trái đất.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 1)
28-08-2015 | 10:00    (lượt xem:1821)

(TGAG)- Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là thành tựu nổi bật và vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội trong lịch sử thế giới hiện đại. Sức sống và ảnh hưởng của nó không chỉ được minh chứng bởi những biến đổi trong thế kỷ XIX, mà còn cả trong thế kỷ XX với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại làm lọt lòng Chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH.
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên khóa 48 tại huyện Châu Thành
19-08-2015 | 07:56    (lượt xem:1386)

(TGAG)- Sáng nay ngày 18/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Châu Thành, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Tổ chức huyện ủy Châu Thành tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 48 năm 2015.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 123 khách online

Số lượt xem : 6922015