Trường Quân sự tỉnh An Giang có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo
22-03-2016 | 08:45    (lượt xem:1438)

(TGAG)- Ngày 21/3, tại Trường Quân sự tỉnh An Giang, với sự tham dự của đại diện Bộ CHQS tỉnh, đoàn cán bộ đại diện Bộ Tham mưu - Quân khu 9 đã có buổi làm việc và kiểm tra toàn diện các mặt công tác huấn luyện, đào tạo và xây dựng chính quy của nhà trường.
Xây dựng bản lĩnh tuổi trẻ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng
20-03-2016 | 19:26    (lượt xem:912)

(TGAG)- Hiện nay nước ta có hơn 25 triệu thanh niên tuổi từ 16 đến 30, chiếm 27,7% dân số cả nước, đây là lực lượng tiên phong, rường cột của nước nhà, những chủ nhân tương lai của đất nước, trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ. Thanh niên Việt Nam ngày càng phải có trách nhiệm, trau dồi tri thức, xây dựng bản lĩnh vững vàng.
Phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
10-03-2016 | 15:15    (lượt xem:905)

Thanh niên là lực lượng đông đảo hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1).
Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
28-02-2016 | 19:13    (lượt xem:820)

Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của Đảng đã tạo nên sức mạnh, sự thống nhất ý chí, bảo đảm cho Đảng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi. Vì thế, vấn đề hàng đầu trong việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng.
Thoại Sơn bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 8 năm 2016
27-02-2016 | 10:26    (lượt xem:1585)

(TGAG)- Sáng ngày 26/02/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thoại Sơn, tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2016. Tham dự có đồng chí Trần Việt Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Đặng Phước Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Lữ đoàn 962: Khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2016
27-01-2016 | 15:19    (lượt xem:2027)

(TGAG)- Sáng ngày 27/01/2016, Lữ đoàn 962 tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2016. Dự lớp có hơn 80 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức chỉ huy từ Trung đội trưởng, thuyền trưởng trở lên, trợ lý các cơ quan, đơn vị.
Cần hiểu đúng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
18-12-2015 | 16:03    (lượt xem:1082)

(TGAG)- Có người nói như rất am tường: “Làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “kinh tế thị trường là gắn với chủ nghĩa tư bản”, “là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản”, đưa thêm “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào là một sự gán ghép khiên cưỡng; vừa lựa chọn kinh tế thị trường vừa muốn có chủ nghĩa xã hội là tham lam, “bắt cá hai tay”, “trộn lửa với nước”.
Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt mạnh trong đấu tranh lý luận hiện nay
03-12-2015 | 10:13    (lượt xem:1111)

Đấu tranh trên mặt trận lý luận nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng được một lực lượng nòng cốt mạnh để đi tiên phong trong công tác đấu tranh này.
Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
06-11-2015 | 12:27    (lượt xem:1325)

(TGAG)- Trong thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các cấp đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đã nhận thức rõ hơn về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kiểm tra công tác Giáo dục lý luận chính trị và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW năm 2015 tại Tân Châu
08-10-2015 | 20:11    (lượt xem:1504)

(TGAG)- Sáng ngày 08/10, đồng chí Lê Chí Thành - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác Giáo dục lý luận chính trị và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại thị xã Tân Châu. Tiếp và làm việc đoàn có các đồng chí Nguyễn Thành Ngôi - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trần Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy cùng ban, ngành liên quan ở thị xã Tân Châu.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 210 khách online

Số lượt xem : 6182740