Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Thành phố Châu Đốc: Bế giảng lớp Đảng viên mới khóa III năm 2019

(TGAG)- Chiều ngày 20/12/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức lễ bế giảng lớp Đảng viên mới khóa III năm 2019. Tham dự buổi lễ và trao giấy chứng nhận có đồng chí Đinh Văn Bảo - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc và các đồng chí là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Lớp Đảng viên mới khóa III năm 2019 có 48 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc 16 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Châu Đốc. Qua 08 ngày học tập, các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền tải 10 chuyên đề theo tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra trong quá trình học tập, Trung tâm cũng đã tổ chức cho các học viên đi thực tế tại Ngôi nhà trăm tuổi ở Châu Đốc đó là phủ thờ của dòng họ Lê Công.

Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trong đó loại giỏi 15 học viên chiếm tỷ lệ là 31,25%, loại khá 29 học viên chiếm tỷ lệ là 60,42% và loại trung bình 04 học viên chiếm tỷ lệ là 8,33%


Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Đinh Văn Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời cũng đề nghị các đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nồng cốt xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tú Trinh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16145296