Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp Sơ cấp lý luân chính trị năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 28/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp các Ban xây dựng đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.
       

Trong thời gian 1 tháng thực học, 46 học viên được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Qua đó giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Võ Minh Luân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để tiếp thu tốt những kiến thức đã học, qua đó vận dụng  linh hoạt vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới.
                      
 Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26071872