Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Bí thư Huyện ủy Châu Thành dự sinh hoạt chi bộ ấp Hòa Long III thị trấn An Châu

(TGAG)- Sáng ngày 19-7-2019, Chi bộ ấp Hòa Long III, thị trấn An Châu tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2019. Đến dự có đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Châu Thành; đồng chí Huỳnh Thanh Tâm - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn cùng Bí thư chi bộ, các đảng viên trong chi bộ ấp tham dự.

Chị bộ ấp Hòa Long III hiện có 29 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị. Theo đó, tại đây, chi bộ ấp Hòa Long III đã tổ chức sinh hoạt chi bộ gồm các phần như. Phần Nghi thức với 5 nội dung gồm: Chào cờ hát quốc ca, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; Thông báo số lượng của đảng viên chi bộ dự họp; Thông qua chương trình họp chi bộ; Giới thiệu thư ký cuộc họp. Phần Nội dung gồm 3 phần: Sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng và thông tin thời sự; Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2019; Thực hiện một số nội dung về công tác đảng viên và kiểm tra đảng viên chấp hành.

Sau cùng là phần kết thúc gồm 5 nội dung như; ý kiến chỉ đạo cấp trên; ý kiến giải trình và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ; biểu quyết của chi bộ và phát biểu kết thúc hội nghị; Chào cờ bế mạc và thu Đảng phí...


Sau khi dự buổi sinh hoạt chi bộ ấp Hòa Long III, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư huyện ủy đã lưu ý một số nội dung cần khắc phục để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chị bộ trên địa bàn trong thời gian tới như: Về hình thức các đảng viên chi bộ phải cần thể hiện Quốc ca khí thế hơn nữa. Bên cạnh đó, về chương trình chi bộ cần bổ sung nội dung về đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thông qua việc lãnh đạo huyện ủy, đảng ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ sẽ thấy được những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng ở cấp cơ sở, ở địa bàn dân cư. Để từ đó, có những chỉ đạo kịp thời góp phần giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ. Từ đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089554