Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên có 74 học viên tham dự lớp Đảng viên mới khóa II năm 2019

(TGAG)- Ngày 10/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2019 cho 74 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đến dự có đồng chí Trương Hữu Tiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Phạn Thành Dũng - Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy.


    
Trong thời gian 9 ngày, từ 10/6, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11573870