Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 11-9-2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú, UBND huyện Châu Phú phối hợp với Học viện hành chính quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018. Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó trưởng phòng Đào tạo Học viện hành chính Quốc gia, phân viện thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh An Khước - Phó trưởng ban Tổ chức huyện ủy Châu Phú, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã đến dự.
 
Tham gia lớp học có 108 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của huyện Châu Phú. Lớp học diễn ra từ ngày 11/9 - 26/10/2018, các học viên tham gia khóa học được đội ngũ giảng viên là các thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên chính của Học viện hành chính Quốc gia giảng dạy với 16 chuyên đề, 02 báo cáo chuyên đề chia thành 3 cụm cơ bản sau: cụm chuyên đề về kiến thức chung về hành chính nhà nước gồm 9 chuyên đề bồi dưỡng những kiến thức chung về hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, về chính sách công, về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, về văn hóa công sở trong cơ quan nhà nước, về cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,… cụm chuyên đề về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề bồi dưỡng cho các học viên những kiến thức về quản lý nhà nước theo các ngành, lãnh thổ, thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ ở Việt Nam,… cụm chuyên đề về các kỹ năng gồm 7 chuyên đề bồi dưỡng những kiến thức về các kỹ năng trong nghiệp vụ quản lý nhà nước: kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành hội họp, phân tích công việc, đánh giá thực thi công vụ, xây dựng văn bản,…

Các học viên được học tập theo phương pháp nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu, thảo luận tổ và tự quản. Sau học mỗi cụm chuyên đề có làm bài kiểm tra và viết bài xử lý tình huống quản lý nhà nước. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Giám đốc Học viện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên bổ sung và nâng cao kiến thức nghiệp vụ về quản lý nhà nước, đảm bảo tiêu chuẩn của cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên và tương đương; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước tiêu chuẩn hóa công chức hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, chính quy, có hiệu lực, hiệu quả, từng bước góp phần thực hiện thành công chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước./.

Mỹ Ngân
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9497461