Truy cập hiện tại

Đang có 212 khách và không thành viên đang online

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Sông Tiền: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

(TGAG)- Chiều 12-4-2018, tại thị xã Tân Châu, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Sông Tiền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” từ 2013-2018. Trung tá Lê Hoàng Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh An Giang, Đảng ủy, chỉ huy Đồn BPCKQT Sông Tiền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của đơn vị đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã có nhiều cố gắng trong đổi mới, đa dạng các hình thức giáo dục chính trị; nội dung hình thức học tập chính trị đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng, làm chuyển biến tích cực nhận thức cũng như hành động của cán bộ, chiến sĩ; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Trong năm qua, ngoài việc biên soạn đề cương, giáo án do cấp trên cung cấp tài liệu theo chương trình giáo dục chính trị năm; đơn vị đã biên soạn được 15 tài liệu, đề cương giáo dục chính trị do đơn vị tự xác định, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng cụ thể; bao gồm các nội dung giáo dục về chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, của Đảng, giai cấp công nhân, Quân đội, BĐBP, BĐBP tỉnh An Giang và đơn vị; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; trang bị các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, văn hóa ứng xử, giao tiếp...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Đề án như: Một số buổi giảng dạy chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị chất lượng chưa cao, chưa đổi mới, sử dụng đa dạng các hình thức giáo dục; Thực hiện thông báo chính trị thời sự có nội dung chưa đổi mới nhiều; thực hiện ngày chính trị văn hóa tinh thần bằng hình thức tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh vẫn còn hạn chế.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Trung tá Lê Hoàng Việt nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Sông Tiền đã đạt được qua 5 năm thực hiện Đề án. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, Cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy và đơn vị về thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với đối tượng, sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị; Nâng cao chất lượng của tổ cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị, kết hợp sử dụng giảng dạy bằng giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet; Đổi mới nội dung, hình thức ngày chính trị văn hóa tinh thần; Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23354332