Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới khai giảng lớp tương đương sơ cấp chính trị

(TGAG)- Sáng ngày 31/7/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới, khai giảng lớp tương đương Sơ cấp lý luận chính trị khóa 20/2017, cho trên 50 giáo viên các trường học trong toàn huyện.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày, sau khóa học học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ, trong quá trình học tập các học viên được nghiên cứu các bài học cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh quan hệ đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954 - 1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015).

Qua lớp học nhằm bổ sung kiến thức mới về lý luận chính trị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên nắm vững về những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để từng đồng chí tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

Nhật Nam – Hồ Toàn
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8703103