Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cấp tỉnh

(TUAG)- Sáng 5/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang phối hợp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4 cấp tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thứ 9 trong năm 2023, là lớp duy nhất dành riêng cho Đảng ủy Khối.Trong 4 ngày, 100 học viên đến từ chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề về quốc phòng - an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang về tôn giáo, dân tộc…Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên tham gia bồi dưỡng phải xác định tốt trách nhiệm, bảo đảm quân số, khắc phục khó khăn trong học tập, nắm chắc nội dung, viết thu hoạch đạt kết quả cao. Đồng thời, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở ngành, lĩnh vực mình công tác.

G.K
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161096