Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

(TUAG)- Sáng ngày 23/8, Trung tâm Chính trị huyện Phú Tân phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho 100 cán bộ Hội Nông dân cơ sở.Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25/8/2023), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề về vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát – phản biện, gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang; xây dựng và giữ gìn nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2023-2028; kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên nông dân; chuyển đổi số Quốc gia; hướng dẫn công tác quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân; thảo luận và tổng kết lớp tập huấn…

Thông qua lớp tập huấn nhằm kịp thời bổ sung bồi dưỡng những kiến thức nội dung cần thiết giúp cán bộ chủ chốt ở cơ sở, chi, tổ hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cao Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161446