Truy cập hiện tại

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo

(TUAG)- Sáng ngày 22/3, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Thoại Sơn khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2023 cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cơ sở.
 

Quang cảnh Lễ khai giảng

Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 22/3 đến ngày 29/3, các học viên được học tập 6 chuyên đề như: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc; Tôn giáo trong đời sống xã hội; Tình hình tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tin ngưỡng tôn giáo.
 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết về công tác dân tộc, tôn giáo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Từ đó, áp dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo tại đơn vị, địa phương mình công tác.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566542