Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội dành cho Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 27/9, Hội Cựu chiến binh thị xã phối hợp Trung tâm Chính trị Thị ủy Tân Châu khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội dành cho Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022.


Tham gia Lớp tập huấn có 70 học viên là phó chủ tịch Hội các xã, phường; chi hội trưởng các khóm, ấp, trong thời gian 3 ngày các học viên sẽ được nghe các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh.

Qua lớp học, nhằm giúp cho các cán bộ Cựu chiến binh nắm được một số nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn; tạo cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566415