Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ và chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 26/9, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện ủy Châu Thành khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022. Dự Lễ khai giảng có ông Lê Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; ông Đỗ Phước Thưng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy; cùng 82 học viên là uỷ viên ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó Hội Cựu chiến binh của 11 xã và 02 thị trấn.

Quang cảnh Lễ khai giảng 

Trong 8 ngày thực học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam. Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở. Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh với các nội dung chính như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm những kiến thức nghiệp vụ, phương pháp công tác, qua đó giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ tổ chức Hội và các phong trào thi đua tại địa bàn công tác. Đồng thời, đây cũng là dịp để các hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…, phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng, củng cố cơ sở hội vững mạnh; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Như Ý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35202133