Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2022

(TUAG)- Chiều ngày 30/8, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sính - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy tham dự.


Tham gia lớp học có 62 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Thời gian thực học 05 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Sính - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tịnh Biên biểu dương và ghi nhận những cố gắng trong học tập của học viên. Đồng chí yêu cầu các học viên, trên cơ sở kiến thức được trang bị, cần phát huy tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra; không ngừng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học, trong đó 06 học viên xếp loại giỏi, chiếm 9,68%; 40 học viên xếp loại khá, chiếm 64,51%, 16 học viên xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ 25,81%.

Bích Trâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177999