Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Hội nghị báo cáo viên toàn quân tháng 8/2022

(TUAG)- Sáng 19/8, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quân tháng 8/2022, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến được kết nối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.


Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên thông tin một số chuyên đề: Sự kiện biến động chính trị tại Sri-lan-ka; một số chủ trương mới của Đảng về đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững của đất nước; nhận diện và đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, thông tin tình hình thời sự, chính trị nổi bật tháng 8/2022.

Qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp nắm chắc tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước, khu vực và thế giới, định hướng tư tưởng và hành động cho đội ngũ báo cáo viên, làm cơ sở để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ LLVT cũng như nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hữu Đặng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566248