Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2022

(TUAG)- Chiều ngày 17/8, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2022.
 

Sau thời gian 30 ngày thực học, 53  học viên đã được học tập, nghiên cứu và tìm hiểu 18 chuyên đề; được trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,… Ngoài ra, các học viên còn được học tập chuyên đề về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Lớp học đã giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, từ đó rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học để phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 53/53 học viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 5 học viên xếp loại giỏi, chiếm tỷ lệ 9,43%; 41 học viên xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 77,35%.

Bích Trâm
Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tịnh Biên
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177625