Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

(TUAG)- Sáng ngày 16/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Phú Tân tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.
 

Trong thời gian 4 ngày thực học (từ ngày 16/8 đến ngày 19/8) 90 học viên sẽ được nghe quán triệt 10 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ.
 
Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224725