Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

(TUAG)- Ngày 04/7, tại Trung đoàn 892, Đảng ủy Quân sự tỉnh khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 40 đoàn viên ưu tú thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng 

Trong 5 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, nhằm giúp đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hữu Đặng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28181667