Truy cập hiện tại

Đang có 315 khách và không thành viên đang online

Tân Châu khai giảng lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới” khóa II năm 2021

(TUAG)- Sáng ngày 07/12, Ban Tổ chức Thị ủy Tân Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Lâm Lệ Dung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy và 24 học viên là đảng viên dự bị đang sinh hoạt ở 15 chi, đảng bộ cơ sở đã đến tham dự Lễ khai giảng.


Đồng chí Dương Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021

Trong 8,5 ngày học tập, học viên được nghiên cứu 10 bài học lý luận chính trị bao gồm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; phát triển GD&ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Dương Văn Huệ yêu cầu học viên thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm Chính trị đề ra; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình học tập tại Trung tâm Chính trị. Xác định động cơ học tập đúng đắn, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập. Luôn ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tấn Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26982568