Truy cập hiện tại

Đang có 237 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

(TUAG)- Sáng ngày 06/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thoại Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 bằng hình thức học trực tuyến đến 16 điểm cầu xã, thị trấn. Tham dự tại điểm cầu huyện có Thượng tá Võ Thanh Bình - Chính trị viên Ban CHQS huyện, cùng các học viên là cán bộ công chức, viên chức ban, ngành huyện.
 

Lớp Bồi dưỡng có 267 học viên là cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ không chuyên trách cấp xã, đại biểu HĐND xã, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện. 

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 06/10 đến ngày 11/10/2021) các học viên được truyền đạt các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;  Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, DQTV, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh DBĐV; Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ.

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN cho đội ngũ cán bộ trong huyện. Từ đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Kim Cương, Cẩm Nang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056164