Truy cập hiện tại

Đang có 155 khách và không thành viên đang online

Tân Châu tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở

(TUAG)- Sáng ngày 09/6, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu phối hợp với Ban Thường vụ Thị Đoàn tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng nhận diện, công tác tuyên truyền, phương pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở. Đến tham dự lớp tập huấn có đồng chí La Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã; đồng chí Trần Phan Duy - Thị ủy viên, Bí thư Thị Đoàn Tân Châu.

Quang cảnh buổi tập huấn kỹ năng 

Tham dự lớp tập huấn có 30 đồng chí là Bí thư (Phó Bí thư) các xã, phường Đoàn, chi Đoàn, Đoàn ủy các ban, ngành, trường học địa bàn thị xã. Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số kỹ năng cơ bản về nhận diện các thế lực thù địch; nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Qua lớp tập huấn này, các đồng chí cán bộ Đoàn sẽ về triển khai, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên trên địa bàn của địa phương, đơn vị mình phụ trách nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ Đoàn ở cơ sở nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tương của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.
                                                                                              
Tấn Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21692867