Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B155 tại Châu Thành

(TUAG)- Sáng ngày 28/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B155 năm học 2021-2022 hệ không tập trung.Tham gia lớp học với thời gian hơn 10 tháng, 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành của huyện và cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tập trung nghiên cứu, học tập về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
 
Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức của huyện, góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị - quản lý nhà nước. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23273827