Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021

(TUAG)- Sáng 19/01/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021.Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Duy Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; cùng các đồng chí là trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và hơn 60 học viên đến từ các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Trong thời gian 08 ngày học tập, các học viên được giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ. Vì vậy, mỗi người cần thấy rõ niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên, cùng với vai trò, trách nhiệm to lớn khi được đứng trong hàng ngũ Đảng. Mỗi đảng viên cần phát huy tính tiên phong, gương mẫu ra sức học tập đạt được kết quả tốt nhất, đồng thời yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học./.

Đoàn Quý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18471779