Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 09/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020. Đến dự có đồng chí Diệp Hoàng Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Thái Thành Phước - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.Tham gia lớp học có 44 học viên là cán bộ, công viên chức đang công tác tại các xã, thị trấn, một số cơ quan trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch lớp học diễn ra từ ngày 09/11 - 30/11/2020, các học viên sẽ học tập, nghiên cứu các nội dung gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Kinh tế hàng hóa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945 - 1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 - 2011),… Hoàn thành phần lý thuyết, các học viên sẽ được Trung tâm tổ chức cho đi tham quan thực tế Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy An Giang (Ô Tà Sóc - Núi Dài, huyện Tri Tôn); Khu di tích lịch Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc (huyện Tri Tôn).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Thành Phước - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, nghiên cứu thảo luận để đạt kết quả cao trong quá trình học tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc hợp lý, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình của lớp học đã đề ra.

Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khóa học các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.

Mỹ Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18980041